+ menu
X

Organisatie

Hier vind je informatie over de organisatie, de historie, het pand van de Schuit enz. Verder kan je de roosters bekijken van je commissie en nog veel meer.

Historie

In 1968 is de sociëteit de Schuit ontsproten vanuit de gereformeerde kerk Katwijk aan zee. De sociëteit lag gesitueerd in de toenmalige Irenezaal (hedendaags beter bekend als de Warrebak) van de Vredeskerk. Al gauw bleek het pand niet geschikt te zijn voor de sociëteit.

Vanaf 1975 zijn de toenmalige bestuurders in onderhandeling gegaan met de Gemeente voor een nieuw onderkomen. Zo zijn ze in onderhandeling geweest voor een aantal lokalen van het Witte Schooltje waar nu radiospeciaalzaak Peursum gevestigd zit. Deze onderhandelingen zijn echter op een gegeven moment spaak gelopen. De gemeente heeft nog aangeboden om de Schuit een nieuw onderkomen aan te bieden in de voormalige Rehobothschool aan de Parklaan. Maar de toenmalige bestuurders van de Schuit hadden daar weinig interesse in.

Rond 1980 kwam het aanbod van de Gemeente om in de oude bibliotheek aan de Voorstraat het pand te betrekken. Op 18 november 1983 werd dit pand officieel geopend als nieuw onderkomen van de Schuit. Toenmalig voorzitter Harry Minnee noemde het in die dagen zelfs de mooiste sociëteit van West Europa. Na de ingrijpende verbouwing in 1991 is het pand zoals het in de huidige staat is.

Organisatie

De Schuit is op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend en er worden per weekend gemiddeld meer dan 200 bezoeken afgelegd. Dit betekent dat er op organisatorisch vlak dan ook het één en ander moet gebeuren. Om een paar voorbeelden te noemen: - er moeten bestellingen gemaakt worden (voor bar te vullen en natuurlijk huishoudelijke spullen) - de inkomsten en uitgaven moeten afgehandeld worden - er moeten vele roosters gemaakt worden - vergaderingen - schoonmaak - tijdens de openingsavonden toezicht, hulp aan bar bij deur enz. enz.

Om al deze taken ordelijk te laten verlopen zijn er een aantal commissies opgericht. De commissies verschillen sterk in het aantal vrijwilliger omdat dit afhangt van de omvang van de taken van de commissie. Zo hebben de bar- en deurcommissie al bijna twee-derde van het aantal vrijwilligers onder hun hoede en bar- en deurdiensten horen dan ook tot de meest voorkomende taken.

Commissies

Bestuur (medewerkersraad)
Commissiehoofd: Arthur den Haas
Taakomschrijving: Besturen van de Schuit.

Het bestuur van de Schuit bestaat uit de hoofden van alle commissies plus de voorzitter, secretaris, penningmeester en het algemeen bestuurslid. Binnen het bestuur bestaat het 'Dagelijks Bestuur', het DB. Dit DB heeft geen dagelijks contact, maar is er om belangrijke zaken eerst door te nemen en deze vervolgens voor te leggen aan het gehele bestuur. Bij een plotseling probleem moet het DB snel reageren, dit vergt meer tijd voor een heel bestuur.
Muziekcommissie
Taakomschrijving: Verzorgen van muziek in de Schuit.

Elke vrijdag- en zaterdagavond staat er iemand van de muziekcommissie achter de draaitafel om de avond muzikaal te vullen. Sommige dj's zijn meer geliefd dan andere dj's vanwege het verschillende publiek. Daarvoor proberen wij een zo breed mogelijk scala neer te zetten, maar dan wel in het beleid van de Schuit.
Bestuur Stichting
Commissiehoofd: Lucas van Tol
Taakomschrijving: Toezicht houden op bestuur en contact met gemeente.

Het stichting bestuur bestaat uit oud-bestuursleden en draagt de formele verantwoording. Het stichting bestuur bespreekt de onderwerpen uit de vergaderingen van het 'gewone' bestuur en beslist mee bij belangrijke zaken. Als het bestuur besluit een nieuwe vloer aan te laten leggen, moet het stichting bestuur akkoord gaan. Het stichting bestuur heeft ook een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen hen en het DB. De penningmeesters van beide besturen overleggen bijvoorbeeld intensief tijdens de voorbereiding van de medewerkersraadvergadering. Zij moeten samen een financieel overzicht voorleggen aan alle vrijwilligers.
Programmering
Commissiehoofd: Het voltallig bestuur.
Taakomschrijving: Bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Een keer in de maand is er een vergadering waarin de afgelopen programma's geëvalueerd worden en nieuwe programma's worden verzonnen. Deze programma's lopen zeer uiteen. Enkele voorbeelden: gala-avond, horrorweekend, zaalvoetbal, dartstoernooi, films en informatieve avonden. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: kerstcafé, oud & nieuw en Koninginnedag.
Tienersoos
Commissiehoofd: Stefan den Haas
Taakomschrijving: De woensdagavonden en vrijdagavonden programmeren en verzorgen voor de tieners.

De tienersoos vindt elke woensdag van 19:30 tot 22:00 uur plaats en op vrijdag van 19:30 tot 21:45. Momenteel komen er gemiddeld 25 tieners in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar. De leiding van de tienersoos is een bestuur op zich. Zij zorgen zelf voor de programmering, bar, muziek enz. Aan het eind van de avond worden de activiteiten geëvalueerd en 1 keer in de 2 maanden is er een vergadering.
Schoonmaakcommissie
Taakomschrijving: Schoonmaak en bevoorrading van het gebouw.

De schoonmaakcommissie zorgt er elke dinsdagavond voor dat de Schuit er weer netjes uit ziet. Zij beginnen rond 8 uur en zijn om ongeveer 9 uur klaar. Na het schoonmaken is er altijd nog de gelegenheid om een potje te gaan tafelvoetballen of gezellig televisie te kijken. Dikwijls moet er op de zaterdagmorgen na een bandje ook schoongemaakt worden. De schoonmakers hebben de meeste privileges; zij hoeven voor een programma vrijwel nooit te betalen.
Deurcommissie
Commissiehoofd: Vera van der Plas
Taakomschrijving: Controleren van bezoekerspas c.q. toegangsgelden.

Dit is samen met de bar, een van de belangrijkste commissies binnen de Schuit. De deurteams bestaan uit 2 mensen, maar bij de deur draai je een 'halve' avond en word je afgelost door een ander team. De taak van de deurdienst is vooral het controleren op de bezoekerspassen van de bezoekers. Dit is belangrijk voor de veiligheid binnen de Schuit, maar vooral ook omdat het goed is om te weten wie je in de tent hebt. Elk deurlid krijgt 2 consumptiemunten tijdens de dienst.
Barcommissie
Commissiehoofd: Marinus van Rijn
Taakomschrijving: Verzorgen van de drankjes en bevoorrading.

Een barteam bestaat uit 2 personen (behalve op donderdag) en op een drukke avond is het flink doorpezen, maar aan het eind van de avond kun je er dan weer met een voldaan gevoel op terugkijken. Een barteam zorgt ervoor dat de glazen netjes gespoeld worden, dat de voorraden op peil zijn, het netjes houden van de bar en het bedienen van het bier en de frisjes.
Publiciteit
Taakomschrijving: Verzorgen van de algehele publiciteit.

Deze commissie zorgt voor de communicatie en publiciteit van De Schuit, waaronder de aankondiging van programma's, via posters, flyers, de websites www.deschuit.nl en www.kattuk.nl, de regionale nieuwsbladen et cetera. De commissie maakt tevens concert- en andere toegangskaartjes voor De Schuit. Daarbij streeft ze ernaar om haar leden verder op de hoogte te houden via de Schuit Nieuwsbrief.
© 2019 JVC de Schuit • Webontwikkeling: Webdesign Katwijk
CONTACT  //  ORGANISATIE  //  NIEUWSBRIEF  //  COLOFON