+ menu
X

Organisatie

Historie

In 1968 is de sociëteit De Schuit ontstaan vanuit de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. De sociëteit lag gesitueerd in de toenmalige Irenezaal van de Vredeskerk. Al gauw bleek het pand niet geschikt te zijn voor de sociëteit.

Rond 1980 kwam het aanbod van de gemeente om in de oude bibliotheek aan de Voorstraat het pand te betrekken. Op 18 november 1983 werd dit pand officieel geopend als nieuw onderkomen van De Schuit. Na de ingrijpende verbouwing in 2012 is het pand zoals het in de huidige staat is.

Organisatie

De Schuit is op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend en er worden per weekend gemiddeld meer dan 100 bezoeken afgelegd. Dit betekent dat er op organisatorisch vlak dan ook het één en ander moet gebeuren. Naast het programmeren en organiseren van allerlei activiteiten moeten er bestellingen gemaakt worden, de inkomsten en uitgaven afhandelen, roosters maken, vergaderen, schoonmaken, toezicht houden, hulp bij de bar en de deur, etc.

Om al deze taken ordelijk te laten verlopen zijn er een aantal commissies opgericht. De commissies verschillen sterk in het aantal vrijwilligers omdat dit afhangt van de omvang van de taken van de commissie.

Commissies

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft als hoofddoel het controleren van het Stichtingsbestuur. Ze bestaat uit een drietal oud-stichtingsleden. Naast haar controlerende taak heeft de Raad van Toezicht ook een adviserende taak richting het bestuur. Zo kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies worden voorzien.
Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur bestaat uit oud-bestuursleden en draagt de formele verantwoording. Het Stichtingsbestuur bespreekt de onderwerpen uit de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (zie onderstaand) en besluit over belangrijke zaken. Het Stichtingsbestuur heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene leden. Zij vergaderen in de regel elke laatste woensdag van de maand.
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle operationele taken die gedurende openingstijden plaatsvinden. Zij zijn verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het gebouw, het schoonmaken, eventuele extra muntendiensten, deurbezetting en het vlekkeloos laten verlopen van alle activiteiten. Het Dagelijks Bestuur komt elke eerste donderdag van de maand samen om te vergaderen en informatie te krijgen over de gang van zaken.
Barcommissie
De Barcommissie wordt geleid door 2 personen. Zij zorgen ervoor dat de voorraden op peil zijn, er tijdig voldoende nieuwe voorraad wordt besteld en zij houden in de gaten of de bar steeds goed wordt schoongemaakt. Op een drukke avond worden er extra vrijwilligers ingezet om de drukte bij de bar weg te nemen.
Muziekprogrammering
Maandelijks worden er meerdere bandavonden geprogrammeerd op het grote en/of kleine podium. Op de bandavonden zorgt de commissie Programmering ervoor dat alle voorbereiding is getroffen om de avond goed te laten verlopen. Er moet bijvoorbeeld voor licht, geluid en eten gezorgd worden.
Evenementencommissie
Op het programma van De Schuit staan naast de bandavonden nog veel meer andere activiteiten gepland. De Evenementencommissie organiseert, begeleidt en evalueert deze allemaal. Te denken valt aan de Schuit Quiz, proeverijen of allerlei themafeesten als St. Patrick’s Day of Oktoberfest.
Publiciteit
Deze commissie zorgt voor de communicatie en publiciteit van De Schuit, waaronder de aankondiging van het programma. Dit gebeurt via social media (Facebook/Instagram), posters, stickers, de website en verschillende regionale kranten.
Tienersoos
Naast alle 18+-activiteiten is De Schuit ook actief in jeugd- en jongerenwerk. Hierbij wordt gericht op kinderen in de leeftijd 10-16 jaar. De jeugd krijgt op deze avonden de kans om gezellig samen te zijn, te koken of (computer)spellen te spelen. Daarnaast is er regelmatig een professionele jongerenwerker aanwezig om de jeugd te helpen en te begeleiden op zaken die thuis en/of op school spelen.
© 2023 JVC de Schuit • Webontwikkeling: 2nd Chapter